An all-metal fullerene: [K@Au12Sb20]5−

An all-metal fullerene: [K@Au12Sb20]5−